Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Sękowa w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Sękowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

25 listopada 2022 Autor: admin_2