Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Zapraszamy na rower!

12 października 2021 Autor: admin

Magurski Park Narodowy zaprasza do udziału w rajdzie rowerowym po Magurskim Parku Narodowym i okolicy. Formuła rajdu przewiduje indywidualne lub rodzinne przejazdy w okresie pomiędzy 9 października a 15 listopada, po wyznaczonych trasach w Parku i otulinie (do wyboru).  Szczegóły rajdu oraz tras znajdują się w regulaminie rajdu i załącznikach do regulaminu. http://www.magurskipn.pl/index.php?d=aktualnosci&art=1592

Rajd jest częścią projektu „Rowerem przez pogranicze – przyroda, kultura i historia na dwóch kółkach” dofinansowanego z Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020.