Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Nagroda im. Václava Buriana dla Moniki Sznajderman

30 lipca 2020 Autor: admin

Z wielką radością przyjęliśmy informację o przyznaniu nagrody im. Vaclava Buriana naszej mieszkance Pani Monice Sznajderman – antropolożce kultury, pisarce, autorce książek „Zaraza”, „Pusty las”, „Fałszerze pieprzu”.

Pani Monika Sznajderman od 1996 roku prowadzi Wydawnictwo Czarne. Za książkę Fałszerze pieprzu uhonorowana Nagrodą im. Marii i Łukasza Hirszowiczów, Nagrodą Literacką Miasta Radomia oraz Nagrodą im. Jerzego Turowicza. Została również wyróżniona przez Kapitułę i Dyrekcję Fundacji im. Jerzego Bonieckiego – Polcul za działalność społeczną, wydawniczą oraz popularyzację czytelnictwa, a także nominowana do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego, Nagrody Literackiej Nike, nagrody Śląski Wawrzyn Literacki oraz do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Wraz z mężem Andrzejem Stasiukiem współtworzy Festiwal im. Zygmunta Haupta.

Nagroda im. Vaclava Buriana przyznawana jest od pięciu lat za wkład w budowanie dialogu środkowoeuropejskiego w dziedzinie kultury. Komitet Nagrody Václava Buriana i Muzeum Sztuki w Ołomuńcu nagradza poetów z Czech, Polski, Słowacji i Niemiec. Ponadto, corocznie wyróżniana jest osoba szczególnie zasłużona dla dialogu środkowoeuropejskiego. To jedno z najcenniejszych wyróżnień kulturalnych w naszej części Europy.