Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

XXXI Sesja Rady Gminy Sękowa

31 grudnia 2017 Autor: admin

28 grudnia 2017r.  Rada Gminy Sękowa przyjęła budżet na 2018 r. Po raz pierwszy w historii gminy budżet ma tak inwestycyjny charakter. Planowane dochody budżetu Gminy Sękowa w 2018 roku to kwota 35.593.023 zł.

W projekcie budżetu znalazły się zadania inwestycyjne o łącznej wartości 20 259 271,00 zł  co stanowi ponad 50% wydatków budżetowych które wyniosą – 39.922.485 zł.  Realizowane inwestycje będą dofinansowane ze środków zewnętrznych do wartości 13 531 638,00 zł głównie Unii Europejskiej na średnim poziomie 67%.

Najważniejsze zadania inwestycyjne to:

  1. Budowa sieci wodociągowej w Owczarach oraz kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Męcina Mała – 1 937 000,00 zł
  2. Budowa wodociągu , ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Wapiennem 22 253,08 zł
  3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” ; Urząd Gminy Sękowa, Przedszkole Ropica Górna , Szkoła Podstawowa w M. Wielkiej , Szkoła w Siarach 1 899 605,00 zł
  4. Stworzenie centrum społeczno – edukacyjnego w miejscowości Sękowa – ” Rewitalizacja” 3 916 661,00 zł
  5. Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Sękowej wraz z 2 filiami w miejscowościach Siary i Bartne Projekt pn; ” Artyści życia ” 423 835,40 zł
  6. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Sękowa – Rozdziele o łącznej długości 6 km 1 500 000,00 zł
  7. Budowę w Wapiennem amfiteatru, sceny, tężni solankowej , ścieżek edukacyjnych, wieży widokowej połączonej z ścieżką w koronach drzew   3 151 344,73 zł
  8. Wzmocnienie dziedzictwa transgranicznego poprzez rewitalizacje nekropoli I wojny światowej polsko – słowackiego pogranicza 916 719,00 zł
  9. Parku Rekreacji Rodzinnej na Magurze Małastowskiej wraz ze ścieżką zdrowia oraz Centrum Narciarstwa biegowego i rekreacji rodzinnej w Krzywej 1 715 600,00 zł
  10. Rozbudowa stacji narciarskiej w Małastowie gdzie zaplanowano zakup toru transportowego, rynny igielitowej do jazdy latem oraz budowę wiaty oraz zagospodarowanie terenu boiska w Małastowie 1 950 414,50 zł

BUDŻET GMINY SĘKOWA NA 2018 ROK – PREZENTACJA DO POBRANIA

autor prezentacji: Tomasz Apola