Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

XLVII Sesja Rady Gminy Sękowa

9 maja 2023 Autor: admin

W dniu 5 maja odbyła się 47 Sesja Rady Gminy Sękowa, którą prowadził Przewodniczący Rady Bogusław Moroń. Program sesji obejmował projekty uchwał ws. zmian w budżecie gminy oraz wieloletniej prognozie finansowej, a także projekty uchwał z zakresu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa.

Podczas sesji zostało przedłożone Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 rok, a także ocena zasobów pomocy społecznej również za 2022 rok.

W trakcie sesji Wójt Gminy Sękowa Pani Małgorzata Małuch złożyła sprawozdanie międzysesyjne zawierające informacje o aktualnych wydarzeniach i realizowanych inwestycjach. W ostatnich dniach rozstrzygały się przetargi m.in. na modernizację drogi Sękowa- górki kolejny na przebudowę układu komunikacyjnego przy Urzędzie Gminy Sękowa oraz na naprawę 17 km dróg gminnych.