Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego

13 lipca 2022 Autor: admin

Realizacja przyczyni się do podniesienia poziomu efektywnego i zintegrowanego wykorzystania zasobów, co służyć będzie zwiększeniu atrakcyjności turystycznej regionu w zakresie usług czasu wolnego. Ma zapewnić odpowiednią ochronę, wzmocnienie i rozwój głównego potencjału obszaru pogranicza, jakie stanowi dziedzictwo naturalne i kulturowe oraz wzmocnienie transgranicznej współpracy partnerskiej Bobowej, Niżnej Polianki, Sękowej i Stropkova w sferze wspólnej ochrony, rozwoju i promocji dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego. Gmina Sękowa w ramach projektu wykona budowę parku rekreacji obejmującą część przyrodniczą wraz z urządzeniami doświadczeń sensorycznych w miejscowości Siary oraz budowę trasy rowerowej łączącej obiekty UNESCO na terenie Gminy Sękowa tj. Kościół pw. św. Filipa i Jakuba w Sękowej, Cerkiew p.w. Opieki Bogurodzicy N.M.P w Owczarach. Projekt realizowany jest do 30.04.2023 r. Całkowita wartość projektu wynosi 2 157 164,49 Euro z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych.
Partnerami projektu są: Gmina Bobowa – Partner Wiodący, Gmina Sękowa – Partner Projektu, Miasto Stropkov – Partner Projektu, Nižná Polianka – Partner Projektu
Wszystkie dodatkowe informacje i zadania, które będą wykonane w ramach realizacji projektu znajdziecie tu😊 : http://www.sekowa.pl/sekowa-stropkov-bobowa-nizna-polianka-wzmocnienie-transgranicznej-wspolpracy-w-sferze-dziedzictwa-kulturowo-przyrodniczego/