Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

WYKONANIE REMONTU DRÓG GMINNYCH USZKODZONYCH W WYNIKU DZIAŁANIA POWODZI NA TERENIE GMINY SĘKOWA W 2021 ROKU

1 października 2021 Autor: Admnistrator

WYKONANIE REMONTU DRÓG GMINNYCH USZKODZONYCH W WYNIKU DZIAŁANIA POWODZI NA TERENIE GMINY SĘKOWA W 2021 ROKU

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/514872

Dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (m.in. ogłoszenie o zamówieniu, SWZ z załącznikami, zmiany i wyjaśnienia SWZ) udostępniane są na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za  pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/514872