Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Wybory do Izb Rolniczych

10 czerwca 2019 Autor: admin

 

OGŁOSZENIE

Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła wybory do rad powiatowych izb rolniczych na dzień
28 lipca 2019 r.

Głosowanie będzie się odbywać w godz. 8.00 – 18.00

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

Urząd Gminy w Sękowej przekazuje najważniejsze informacje na temat wyborów do Izb Rolniczych, które zgodnie z uchwałą nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z 25 lutego 2019 r. zostały zarządzone na niedzielę 28 lipca 2019 r.

Podstawę prawną działalności samorządu rolniczego w Polsce stanowi ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

  • Zgłaszanie kandydatów do Okręgowej Komisji Wyborczej w Sękowej będzie przyjmowane przez pełnomocnika Małopolskiej Izby Rolniczej ds. organizacji wyborów w terminie od 24.05.2019 r. do 05.06.2019 r. w Urzędzie Gminy
   w Sękowej w pokoju nr 10 w godzinach pracy urzędu.

   

  • Członkowie Izby, którzy chcą kandydować do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w powiecie gorlickim, muszą czytelnie wypełnić następujące dokumenty oraz złożyć je w terminie  do 05.07.2019 r.:
  • druk zgłoszenia kandydata;
  • druk oświadczenia o zgodzie na kandydowanie;
  • czytelnie wypełnioną listę popierającą kandydata, zawierającą co najmniej 50 własnoręcznych podpisów członków danej izby posiadających prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym (posiadający powyżej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego). Poparcia można udzielić więcej niż jednemu kandydatowi. Wycofanie udzielonego poparcia jest nieskuteczne;
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art.233 §1 kodeksu karnego;
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

   

  DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

  Uchwała nr 4/2019 WKW z dnia 6 czerwca 2019 r. – przekazanie wykazu okręgów wyborczych
  ►OBWIESZCZENIE nr 1 WKW z dnia 6 czerwca 2019 r. – przekazanie wykazu okręgów wyborczych
  ►Załącznik do uchwały nr 4/2019 WKW – wykaz okręgów wyborczych

  ►Uchwała nr 5/2019 WKW z dnia 6 czerwca – powołanie OKW
  ►OBWIESZCZENIE nr 2 WKW z dnia 6 czerwca 2019 r. – przekazanie składu osobowego OKW
  ►Załącznik do uchwały nr 5/2019 WKW – skład osobowy OKW

  I POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 142 W SĘKOWEJ:

  W dniu 10 czerwca 2019r. o godz. 08:00 odbyło się I posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr. 142 w Sękowej. Najważniejsze informacje dotyczące składu osobowego oraz godzin pracy komisji zostały umieszczone poniżej:

  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 142 ws udostępniania spisu wyborców