Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Współpraca transgraniczna na rzecz partnerstwa i dobrobytu

27 lipca 2022 Autor: Agata Kołodziejczyk

Gmina Sękowa wspólnie z Partnerami z Węgier, Czech i Słowacji realizuje projekt współfinansowany z Funduszu Wyszehradzkiego pt. „Współpraca transgraniczna na rzecz partnerstwa i dobrobytu”
Partnerem wiodącym jest Związek Miast i Gmin Słowackich z Bratysławy.

12 lipca w węgierskim mieście Pápa odbyła się pierwsza konferencja, której tematem przewodnim była  „Efektywność energetyczna w samorządzie”.  W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele gminy Sękowa – Wójt Gminy Sękowa Pani Małgorzata Małuch, Sekretarz Gminy Sękowa Pan Michał Diduch, Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej Pani Iwona Tumidajewicz oraz Pan Jacek Pięta Inspektor ds. promocji. Podczas warsztatów partnerzy z Węgier przedstawiali swoje doświadczenia w zakresie wykorzystania geotermalnych źródeł ciepła do ogrzewania osiedli mieszkaniowych oraz sposobu łączenia źródeł energii konwencjonalnej z źródłami odnawialnymi. We wrześniu Gmina Sękowa w porozumieniu z Partnerem wiodącym będzie organizować konferencję „turystyka – ważny obszar współpracy krajów V4″. Nawiązywanie kontaktów międzynarodowych oraz wymiana doświadczeń i różnych rozwiązań stosowanych na poziomie samorządów pozwala uczyć się nawzajem wyciągając wnioski z doświadczeń i rozwiązań Partnerów.