Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Wnioski o wypłatę „dodatku energetycznego”.

22 września 2022 Autor: Agata Kołodziejczyk

Urząd Gminy Sękowa rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę „dodatku energetycznego” – pomocy finansowej dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Wnioski należy składać do Urzędu Gminy Sękowa – Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w terminie do 30.11.2022 r.

Dodatek dla gospodarstw domowych w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  3. kocioł olejowy.

Źródło ciepła musi być uprzednio zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

UWAGA! Dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym, którym przyznany został dodatek węglowy! Jedno gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Wysokość dodatku dla gospodarstwa domowego wynosi:

  • 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
  • 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,
  • 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
  • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstwo domowych z tytułu wykorzystywanie niektórych źródeł ciepła – do pobrania.