Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Wnioski na zakup węgla- tel. kontaktowy (18) 534-08-88

10 listopada 2022 Autor: admin

Urząd Gminy Sękowa informuje o możliwości składania

wniosków o preferencyjny zakup węgla !

 

W związku z tym, że Gmina Sękowa przystąpiła do zakupu węgla w ramach realizacji ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236)  informujemy, że zostało złożone wstępne zapotrzebowanie do Polskiej Grupy Górniczej S.A.  na dostawę paliwa stałego dla mieszkańców naszej gminy.

Gmina Sękowa nie będzie miała wpływu na ilość i jakość dostarczonego węgla. Za jakość węgla odpowiadać będą podmioty wprowadzające do obrotu paliwa stałe, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wskazane przez Ministra Aktywów Państwowych.

Oferowany gminom do sprzedaży węgiel będzie posiadał niezbędne certyfikaty jakości.

Minimalna ilość zamawianego przez Gminę Sękowa węgla w ramach jednego transportu musi wynieść:

  1. a)    25 ton w przypadku transportu drogowego (jedna ciężarówka)
  2. b)    1500 ton w przypadku transportu kolejowego (jeden skład).

W przypadku ilości nie przekraczających powyższych wielkości lub braku możliwości zamówienia łącznego z innymi gminami – Gmina Sękowa nie gwarantuje dostawy danego sortymentu.

Gmina sprzedaje paliwo stałe – węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie 2 000 zł brutto za 1 tonę. Do ceny tej nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego ze składu wskazanego przez Gminę Sękowa do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez  gospodarstwo domowe.

O zakup węgla w ramach zakupu preferencyjnego może starać się osoba fizyczna wchodząca w skład gospodarstwa domowego usytuowanego na terenie Gminy Sękowa, której:

  • przyznano dodatek węglowy lub
  • pozytywnie rozpatrzono wniosek na dodatek węglowy lub
  • dokonała zgłoszenia głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz
  • nie dokonała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej:

a/ 1,5 t do dnia 31 grudnia 2022 r. – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022r.

b/ 1,5 t do dnia 31 grudnia 2022 r. i 1,5 t od dnia 1 stycznia 2023 r. łącznie  – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023r.

Zakup na preferencyjnych warunkach podzielony zostanie na dwie transze:

  1. Do 1,5 tony do końca 2022 roku.
  2. Do 1,5 tony w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku.

Dla Gminy Sękowa zadanie związane ze zbieraniem i weryfikacją wniosków realizowane będzie w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej, którego siedziba mieści się pod adresem Sękowa 181 ( w budynku Gminnego Ośrodka Kultury) .

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego może złożyć osoba uprawniona do dodatku węglowego, osobiście w formie papierowej w następujących godzinach

  • poniedziałek 8.00 – 16.00
  • wtorek- piątek 7.30-15.30

lub poprzez wniosek elektroniczny uwierzytelniony podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym poprzez skrzynkę e-PUAP

Termin składania wniosków do 25 listopada 2022 roku. 

WNIOSEK DO POBRANIA:

Wniosek o zakup preferencyjny węgla – SĘKOWA (docx)

Wniosek o zakup preferencyjny węgla – SĘKOWA (pdf)

Informację o pozytywnie zweryfikowanym wniosku  oraz dalszej procedurze postępowania (opłacie za węgiel, fakturze, sposobie odbioru węgla) Zakład Gospodarki Komunalnej przekaże wnioskodawcy poprzez e-mail, sms bądź telefonicznie. Stosowna informacja ukaże się także na stronie i profilu Facebook Gminy Sękowa.

Kontakt w sprawie preferencyjnego zakupu węgla :

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Sękowej

tel.: 18 53 40 888

email: gzgk@sekowa.pl