Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

WIEK SENIORA – WIGOR SENIORA

16 sierpnia 2017 Autor: admin

Wójt Gminy Sękowa zaprasza mieszkańców gminy Sękowa po 60 roku życia do udziału w projekcie

Szczegóły na ulotce