Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

„W trosce o pamięć poległych”

14 października 2019 Autor: admin

W sobotę 12 października 2019 r.  w Domu Ludowym w Ropicy Górnej, odbyło się IV spotkanie pod nazwą ,,W trosce o pamięć poległych” – patronat nad cmentarzami z I wojny światowej.

Liczni uczestnicy akcji spotkali się aby wspólnie omówić  i podsumować dotychczasowe prace porządkowe prowadzone na cmentarzach gminy Sękowa a także gminy Uście Gorlickie, gminy Łużna, gminy Krępna. Po oficjalnym przywitaniu gości przez  sołtys wsi Ropica Górna Katarzynę Tokarz i przewodniczącą Rady Gminy Sękowa Beatę Śliwa głos zabrała Wójt Gminy Sękowa Pani Małgorzata Małuch, która podziękowała wszystkim za zaangażowanie i prowadzone prace. Szczególne podziękowania skierowała dla inicjatora akcji  Pana Jacka Witasa  Prezesa Koła Nr 8 Klubu Górskiego ,,Orły”  który co roku mobilizuje swoim przykładem organizacje pozarządowe i samorządy do sprzątania cmentarzy. Dzięki zaangażowaniu i inicjatywie Jacka Witasa akcja sprzątania  rozrasta się na sąsiednie gminy i nabiera coraz większego znaczenia. Na zakończenie części oficjalnej głos zabrała pani dyr. Joanna FLORKIEWICZ – KAMIENIARCZYK przedstawiciel Wojewody Małopolskiego wskazując akcje jako przykład dla innych samorządów. Głos zabrał także ks. kapelan ppor. Robert Młynarczyk z Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu proponując dodatkowo wsparcie modlitwa poległych. Spotkaniu towarzyszyła wystawa „Galicyjskie Cmentarze”  Waldemara Dobrowskiego oraz prezentacja Jacka Witasa obrazująca wykonane prace na poszczególnych cmentarzach. Osoby, które na przestrzeni ostatnich lat angażowały się w akcję sprzątania cmentarzy z Wielkiej Wojny na terenie Gminy Sękowa, otrzymały specjalne podziękowania z rąk Pani wójt Małgorzaty Małuch.