Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Najbliższe wydarzenia:

W 75. rocznicę uczcili pamięć poległych lotników Halifaxa w Krzywej-Banicy

3 września 2019 Autor: admin

Pod pomnikiem siedmiu polskich lotników z 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia, poległych w Krzywej – Banicy w sierpniu 1944 r. odbyła się w 75 rocznice śmierci uroczystość patriotyczno – religijna przypominająca to tragiczne wydarzenie. Patriotyczne wydarzenie rozpoczęła Msza Św. w intencji poległej  załogi, koncelebrowana przez siedmiu księży pod przewodnictwem proboszcza parafii Gładyszów ks. Piotra Romana.

Homilię wygłosił 91 letni o. Dominik duszpasterz lotników polskich z Krakowa w 65 rocznicę swoich święceń kapłańskich. Po mszy św. zabrała głos pani wójt gminy Sękowa Małgorzata Małuch nawiązując do patriotycznych postaw lotników. Pani Wójt podziękowała wszystkim przybyły a szczególnie rodzinom lotników którzy mimo dużego poświęcenia przybyli na ta uroczystość. Następnie Pan Aleksander Gucwa, nawiązał do tragicznej śmierci polskiej załogi i odczytał list nadesłany przez płk Dominika Morgana – Brytyjski Attache Obrony w Polsce. Po wystąpieniach  Prezes Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w Krakowie płk. pilot Stanisław Wojdyła wręczył medal 100 lecia powstania lotnictwa polskiego wójt Małgorzacie Małuch w uznaniu zasług dla kultywowania pamięci o Polskich Lotnikach. Medal otrzymała także córka mjr Franciszka Omylaka z Sydney Frances Gates. Tomasz Sikorski, Ted Maryniak,  Kazimierz Sacha. Statuetkę NIKE za kultywowanie tradycji lotniczych otrzymał pan Aleksander Gucwa, która wręczył płk pil. Stefan Glądys prezes SSLW RP w Krakowie.
Po wręczeniu nagród płk pil. Stanisław Wojdyła, przeprowadził apel poległych, po czym poszczególne delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem lotników.

 

WIEŃCE I WIĄZANKI KWIATÓW ZŁOŻYLI:

 1. Wieniec złożyli członkowie Rodzin Lotniczych:
  – rodzina naw. mjr Franciszka Omylaka
  • Grażyna Omylak – córka z Poznania
  • Frances i Derek Gates – córka z mężem z Sydney – Australia
  • Michał Omylak z rodziną – wnuk z Wrocławia
  • Andrzej Ratajczak – krewny z Poznania ( wieniec składała Małgorzata Omylak)
  • Kazimierz i Anna Widacka z Krakowa – krewni dowódcy załogi por. Kazimierza Widackiego
  • Elżbieta Malicka z Warszawy – siostrzenica por. bombardiera Konstantego Dunina – Horkawicza
  • Ted Maryniak z USA – – krewny por. bomb. Władysława Kozioła
 2. Wiązankę złożyła Dyrektor Joanna FLORKIEWICZ – KAMIENIARCZYK z Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego w Krakowie
  3. Wiązankę kwiatów złożyli przedstawiciele Biura Edukacji Narodowej IPN – Warszawa – Pan Tomasz Sikorski i Artur Kolęda
  4. Wieniec w imieniu Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, Oddział w Krakowie składali: wiceprezes płk pil. Stefan Glądys, płk pil. Benedykt Siemaszko, mjr pil. Andrzej Stukus
  5. Wiązankę w imieniu Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa składał prezes por. Leszek Mańkowski.
  6. Wiązankę w imieniu społeczności Ziemi Gorlickiej składał Pan Roman Dziubina zastępca przew. Rady Powiatu Gorlickiego
  7. Wiązankę w imieniu mieszkańców Gorlic składał Pan Aleksander Augustyn – Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Gorlicach
  8.Wieniec składało Nadleśnictwo Gorlice
  9. Wieniec w imieniu mieszkańców Gminy Sękowa składała Pani Małgorzata Małuch wójt Gminy, Pan Bogusław Moroń Przewodniczący Rady Gminy Sękowa oraz Radna Krystyna Prokop
  10. Wiązankę złożył burmistrz Bobowej pan Wacław Ligęza
  11. Wiązankę złożył wójt gminy Rzepiennik Strzyżewski pan Marek Karaś
  12 Wiązankę złożył wice wójt gminy Pleśna pan Ryszard Stankowski
  13.Wieniec od mieszkańców wsi Krzywa składała sołtys Pani Izabela Floryan, radna Maria Połeć oraz Bożena Kicwak
  14. Wiązankę kwiatów złożyła Wielka Loża Narodowa Polski – Honorowy Wielki Mistrz Prof. Tadeusz Cegielski i były Wielki Mistrz Aleksander Kalinowski
  15. Wiązankę składał por. Józef Gucwa Stowarzyszenie Miłośników Historii I Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu
  16. Wiązankę złożyła delegacja DRUM BUN z Krakowa zrzeszająca miłośników rumuńskiej motoryzacji pod przewodnictwem pana Michała Sowy
  17. Wiązankę złożył pan Franciszek Myśliwiec mieszkaniec Uścia Gorlickiego
  18. Wiązankę złożyła młodzież SP w Gładyszowie
  19. Wiązankę złożyli przedstawiciele organizacji ,,Narodowe Gorlice”