Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

VII Puchar Pierwszego Śniegu

5 lutego 2019 Autor: admin

Impreza została rozegrana na trasach biegowych w Krzywej w gminie Sękowa, na pętlach ok.: 0.5 km, 1 km i 3 km. Zawody przeprowadzono przy dobrej, słonecznej pogodzie.

Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa, we współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z Gorlic, w partnerstwie z Gminą Sękowa,  Starostwem Powiatowym Gorlice, Gorlicką Sekcją Operacyjną GOPR i Wydawnictwem Czarne z Wołowca.  Zawody obsługiwała gorlicka grupa sędziów PZN oraz wolontariusze ze Stowarzyszenia.

KOMUNIKAT VII Puchar 1 Śniegu