Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a

26 lipca 2022 Autor: admin_2

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2003 r., poz. 1057 z późn. zm.), każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 w/w ustawy, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.   Oferta realizacji zadania Publicznego

Oferta realizacji zadania Publicznego 1