Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO W WYSOKOŚCI DO 2 000 000,00 PLN (SŁOWNIE ZŁ: DWA MILIONY 00/100) PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2018 ROKU

6 grudnia 2018 Autor: admin