Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 5 572 281,00 ZŁ

29 października 2021 Autor: Admnistrator

UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 5 572 281,00 ZŁ

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/527752

Dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (m.in. ogłoszenie o zamówieniu, SWZ z załącznikami, zmiany i wyjaśnienia SWZ) udostępniane są na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za  pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/527752