Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Transmisja sesji Rady Gminy

21 listopada 2018 Autor: admin
Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym uchwalona przez Sejm RP w dniu 11 stycznia br. od początku nowej kadencji samorządu tj. od kadencji 2018 – 2023 nałożyła na gminy m.in.:
  • obowiązek transmisji sesji rad. Obrady mają być transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania udostępniane na stronach internetowych jst.
  • obowiązek rejestrowania i upubliczniania wykazów głosowań. Głosowania na sesjach rad mają odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Jeśli będzie to niemożliwe z przyczyn technicznych, należy przeprowadzić głosowanie imiennie. Wykazy głosowań należy niezwłocznie upublicznić.
Mając powyższe na względzie od najbliższej sesji tj. 22 listopada 2018 roku obrady sesji będą transmitowane (obraz + dźwięk). Sesję Rady będzie można śledzić w czasie rzeczywistym. Powstanie również archiwum „sesji”, gdzie każdy mieszkaniec będzie miał możliwość wyszukiwania i odtworzenia nagrań sesji.