Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Tarcza górska dla Gminy Sękowa

25 marca 2021 Autor: admin

Gmina Sękowa według przyjętych warunków pomocy w ramach tzw. Tarczy dla gmin górskich stała się beneficjentem środków rządowych, przeznaczonych w głównej mierze na finansowanie lub dofinansowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, a także infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi. Przygotowany przez nasz samorząd wniosek do programu wsparcia – Tarcza dla gmin górskich zakładał budowę kompleksu basenowego w miejscowości Sękowa. Z pozyskanych pieniędzy chcemy zrealizować pierwszy etap inwestycji, tj. budowę basenu odkrytego wraz z infrastrukturą rekreacyjną.

W dniu 25 marca 2021 roku została opublikowana ostateczna lista gmin wraz z przyznanym dofinansowaniem, która okazała się na naszego samorządu wielkim sukcesem. Gmina Sękowa otrzymała na zaplanowaną inwestycję kwotę 3 863 876,76 zł, która stanowi 40% średniorocznej wartości wydatków na inwestycje w latach 2016-2020. Tym bardziej cieszy fakt, że przyznana kwota dofinansowania wprost wynika z wielkiej aktywności Gminy Sękowa w obszarze nowych inwestycji.

Składamy serdeczne podziękowania za dobrą współpracę i udzielone wsparcie Pani Poseł Barbarze Bartuś.