Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Szlak Kultury Wołowskiej

8 listopada 2018 Autor: admin

Na finiszu są prace związane z wyposażeniem małopolskiego odcinka „Szlaku Kultury Wołoskiej” w infrastrukturę turystyczną. W ramach projektu powstają altany turystyczne z wyposażaniem w Sękowej i Małastowie.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.”