Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Szkoła w Siarach w nowej odsłonie

21 lipca 2020 Autor: admin

Rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Władysława Długosza w Siarach odbędzie w odnowionym budynku. Budynek został poddany generalnej termomodernizacji zamontowano także pompy ciepła. Obecnie trwają jeszcze prace porządkowe. W ramach projektu przeprowadzono już modernizację energetyczną przedszkola w Ropicy Górnej, Szkoły Podstawowej w Siarach. Obecnie trwają prace termomodernizacyjne w  Szkole Podstawowej w Męcinie Wielkiej. Pracom termomodernizacyjnym zostanie także podany budynek Urzędu Gminy w Sękowej.

Gminę  Sękowa w ramach Związku Gmin Ziemi Gorlickiej realizuje projekt pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”  z którego zostaną sfinansowane prace o łącznej  wartości ponad 2 mln zł.

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.