Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Sprawozdawczo – wyborcze zebranie wiejskie sołectwa Wapienne

21 lutego 2019 Autor: admin

Na podstawie §23 statutu sołectwa Wapienne – Wójt Gminy Sękowa zwołuje sprawozdawczo – wyborcze zebranie wiejskie sołectwa Wapienne, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. (t.j. wtorek) o godzinie 17:00 (pierwszy termin) , 17:15 (drugi termin)  w Domu Zdrojowym w Wapiennem w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Sprawozdanie Sołtysa.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej.
  6. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa.
  7. Przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej.
  8. Sprawy bieżące Sołectwa.
  9. Zakończenie zebrania.

Wójt Gminy zaprasza mieszkańców i prosi o liczny udział.