Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Spotkanie Noworoczne

28 stycznia 2020 Autor: admin

W poniedziałek 27 stycznia 2020 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sękowej odbyło się XIV noworoczne spotkanie podsumowujące dokonania minionego roku.

Organizowane przez Panią Wójt Gminy Sękowa Małgorzatę Małuch spotkania z mieszkańcami służą przede wszystkim wymianie poglądów, pomysłów i doświadczeń. To także czas przedstawiania planów na rok przyszły, prezentacji dorobku artystycznego, wyróżnienia osób zasłużonych dla naszej społeczności lokalnej. W tym roku Pani Wójt  szczególne podziękowanie złożyła posłance Pani Barbarze Bartuś za wsparcie działań gminy Sękowa oraz Panu Aleksandrowi Gucwie za inicjatywę i zaangażowanie w promowanie gminy Sękowa oraz utrwalania dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Podsumowanie roku uświetnił występ nowoutworzonego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sękowej zespołu LOMA.

list Poseł na Sejm RP Urszuli Nowogórskiej

prezentacja