Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Spotkanie Noworoczne 2019

22 stycznia 2019 Autor: admin

W poniedziałek 21 stycznia 2019 r. o godz. 16.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sękowej, odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne, podsumowujące miniony rok. Prowadzącym spotkanie była Pani Iwona Tumidajewicz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej.

Na spotkanie przybyli m.in. Barbara Bartuś, Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz, insp. Krzysztof Tybor – Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach, Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach st. kpt. mgr inż. Waldemar Krok, Wicestarosta Gorlicki Stanisław Kaszyk , Sekretarz Miasta Gorlice Daniel Janeczek. Uczestniczyli również księża, nauczyciele, przedstawiciele instytucji samorządowych, radni, reprezentanci Stowarzyszeń, Dyrektorzy Jednostek Gminnych, Sołtysi Gminy Sękowa, prezesi i przedstawiciele spółek, przedsiębiorcy oraz liczna rzesza mieszkańców gminy.

Pani Wójt Małgorzata Małuch tradycyjnie przedstawiła podsumowanie realizacji budżetu 2018 roku. Następnie głos zabrali zaproszeni goście

W kolejnym punkcie wręczone zostały puchary dla osób szczególe zasłużonych dla gminy Sękowa. Uroczystość uświetnił koncert Pani Izabeli Staruch.