Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Spotkania sprawozdawcze OSP

21 lutego 2019 Autor: admin

Od 15 lutego do 2 marca 2019 roku odbywają się spotkania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Sękowa tj. OSP Sękowa, OSP Siary, OSP Męcina Wielka, OSP Wapienne, OSP Bartne, OSP Sękowa, OSP Ropica Górna i OSP Małastów. Podczas zebrań druhowie podsumowują działalność w roku 2018 oraz przedstawiają plany na rok 2019. Zebrania w których poza druhami uczestniczą Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch – będąca zarazem Prezesem Gminnego Zarządu OSP RP, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach, przedstawiciele Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach są doskonałą okazją do wzajemnej integracji.