Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Salon Przemysłu Turystycznego

2 lipca 2019 Autor: admin

W dniu 28.06.2019r. w Krynicy Zdrój Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch uczestniczyła w spotkaniu pn „ Salon Przemysłu Turystycznego”. W ramach spotkania, również odbyła się Gala Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego w 2018.Wójt Gminy Sękowa odebrała dyplom za zajęcie II miejsca w Ocenie Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego w kategorii „ Aktywność inwestycyjna gminy”. Spotkanie było podzielone na panele dyskusyjne. W jednym z paneli udział brała Wójt Małgorzata Małuch, która mówiła na temat innowacyjnych instrumentów w turystyce i promocji Gminy Sękowa.