Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Rozwój pszczelarstwa przy wsparciu uczenia się przez całe życie

28 lutego 2020 Autor: admin

Partnerem wiodącym projektu jest organizacja pozarządowa ze Słowacji „Ondava pre život”,  która wraz Karpackim  Związkiem Pszczelarzy w Nowym Sączu w imieniu którego działa koło Pszczelarzy w Sękowej i Gmina Sękowa wspólnie realizują projekt transgraniczny, którego celem jest kształcenie osób zainteresowanych pszczelarstwem na Słowacji.

Projekt ma przeciwdziałać wyludnianiu się pogranicza; przede wszystkim ma zapobiegać odpływowi młodych ludzi oraz  zwiększać wykorzystanie potencjału przyrodniczego i rolniczego przygranicznych terenów Słowacji. Ma także wpływać na podniesienie poziomu wiedzy o zaletach hodowli pszczół a także spowodować wzrost liczby  pszczelarzy.

W ramach projektu w okresie od  marca do maja będą prowadzone w Niźnej Polance na Słowacji specjalistyczne  szkolenia z zakresu hodowli pszczół. Uzupełnieniem szkoleń teoretycznych będą wycieczki i warsztaty praktyczne pokazujące sposoby prowadzenia pasiek między innymi w Bartnem i Sękowej.