Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Rozstrzygnięcie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół w Gminie Sękowa

18 maja 2022 Autor: admin

W dniu 25 kwietnia 2022 r. komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 66/2022 i 67/2022 Wójta Gminy Sękowa z dnia 15 kwietnia 2022 r. przeprowadziła na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły Podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej( Dz.U. z 2021 r. poz. 1428) postępowania w drodze którego zostali wyłonieni na stanowiska :

  1. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sękowej – Pani Bożena Bernasiewicz
  2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Długosza w Siarach – Pani Renata Karwat.