Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Realizujemy kolejne projekty

10 sierpnia 2017 Autor: admin

Wójt Gminy Sękowa Małgorzata  Małuch w ostatnim czasie podpisała umowy na realizacje projektów:

-Historia znana i nieznana – pamiątki I wojny światowej polsko- słowackiego pogranicza realizowanego wspólnie z Partnerem z Słowacji. Przedmiotem projektu jest  Organizacja rekonstrukcji „Bitwy pod Gorlicami”  i rekonstrukcja bitwy o wzgórze Kastielik” na Słowacji a także budowa ścieżki edukacyjnej na Pustym Polu wraz z odtworzeniem fragmentów okopów.  Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

-Wsparcie przedszkoli kluczem do przyszłości – tworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz rozszerzenie oferty dodatkowej Samorządowego Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sękowej. Przedmiotem projektu są dodatkowe zajęcia dla dzieci i doposażenie przedszkola w pomoce naukowe oraz przeszkolenie kadry. Projekt jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego 10.1.2 Wychowanie Przedszkolne.

Więcej informacji wkrótce