Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Przedsiębiorcy! Informacja ws opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzyw sztucznych

5 września 2019 Autor: admin

Przedsiębiorcy! Informacja ws opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzyw sztucznych

List wicemarszałka Wojowództwa Małopolskiego

Ponadto:

Mając na uwadze konieczność propagowania  właściwych praktyk dotyczących ograniczenia korzystania z toreb foliowych przedsiębiorcy prowadzących działalność w zakresie  handlu detalicznego i hurtowego na stronie trzeba umieścić taki zapis.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 27 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorcy  prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są  torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową (na postawie  art. 40 a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi), powinni uzyskać wpis do Rejestru BDO składając wniosek.

Obowiązek ten powinni  wypełnić w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Wszelkie informacje dotyczące rejestru BDO oraz wzór ww. wniosku dostępne są na stronie: https://bdo.mos.go