Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Przebudowa boiska w Sękowej

9 lipca 2019 Autor: admin

11 czerwca 2019 r. Gmina Sękowa podpisała umowę  na przebudowę boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sękowej  w ramach projektu „Adaptacja boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sękowej na ogólnodostępny park kulturalno-sportowy” dofinansowanego w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została firma Lucyna Matyja „BUD-MAT” ul. Kraszewskiego 188, 33-380 Krynica – Zdrój. Wartość zadania brutto 489 822,52