Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Protokół z prac komisji opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i aktywnych form wypoczynku na rok 2023

01/02/2023 Autor: admin_2
Skip to content