Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Najbliższe wydarzenia:

Promesa na usuwanie klęsk żywiołowych

8 czerwca 2019 Autor: admin

03.06.2019r. odebraliśmy kolejną promesę na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Przewiduję się dofinansowanie w 2019r. zadania pn.: Remont drogi gminnej Krzywa „Przez wieś” w miejscowości Krzywa.

zdj. www.malopolska.uw.gov.pl