Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Projekt Małopolski Tele-Anioł

1 sierpnia 2018 Autor: admin

Projekt Małopolski Tele-Anioł jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

Termin realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 31.01.2021 r.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: https://www.malopolska.pl/teleaniol

Informacje na temat rekrutacji do projektu udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sękowej pod numerem telefonu:

18/35 18 016 wew. 31