Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Potwierdź Profil Zaufany

8 lutego 2018 Autor: admin

Wójt Gminy Sękowa z przyjemnością informuje, że za zgodą Ministra Cyfryzacji w Urzędzie Gminy Sękowa został uruchomiony Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych, gdzie każda osoba posiadająca konto na platformie ePUAP może dokonać weryfikacji tożsamości i rozpocząć korzystanie z publicznych e-usług.

Uruchomienie punktu ma na celu popularyzację dostępności do e-usług  oraz upowszechnienie Profilu Zaufanego jako narzędzia warunkującego dostępność do e-usług świadczonych przez podmioty publiczne.

Profil Zaufany ePUAP to darmowy, mobilny podpis elektroniczny do kontaktu z administracją – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Działa on podobnie jak odręczny podpis – identyfikuje osobę, która ten profil wykorzystuje. Wykorzystując Profil Zaufany klient może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do Urzędu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca

. Ponadto za pomocą Profilu Zaufanego możemy uwierzytelnić się m.in. w portalach: Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), konsultacje.gov.pl, Emp@tia.

Aby utworzyć profil zaufany ePUAP należy:

  1. Założyć konto na stronie www.epuap.gov.pl.

2.Wypełnić i wysłać wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP w postaci elektronicznej.
3. W okresie do 14 dni od daty przesłania wniosku, zgłosić się do Punktu Potwierdzającego (np. do Urzędu Gminy Sękowa, pok. 6A) w celu potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP.

  1. Punkt Potwierdzający stwierdza tożsamość osoby wnioskującej na podstawie dowodu osobistego albo paszportu. Potwierdzenie tożsamości zajmuje zwykle nie więcej, niż kilka lub kilkanaście minut.

Uwaga: Jeżeli w okresie 14 dni od daty złożenia wniosku osoba wnioskująca nie zgłosi się do punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP, wniosek ten uważa się za bezskuteczny.

Serdecznie zapraszamy do zakładania Profilu Zaufanego ePUAP.