Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Podpisanie umowy na przebudowę mieszkania chronionego

15 września 2021 Autor: admin

W ostatnich dniach Gmina Sękowa podpisała umowę na przebudowę budynku w miejscowości Owczary, z przeznaczeniem na mieszkanie chronione. Ze strony gminy umowę podpisała Pani Wójt Małgorzata Małuch ze Skarbnikiem Gminy Panią Katarzyną Rak Wachowską, zaś wykonawcę reprezentował Pan Rafał Bugno. W rozpisanym na to zadanie inwestycyjne przetargu najniższą ofertę złożyła Firma Handlowo – Usługowo – Wytwórcza „ELBUD-2” s.c. Rafał Bugno, Monika Boczar – Bugno ul. 11 Listopada 39 38- 300 Gorlice, która za kwotę 637 tys. zł. zaoferowała wykonanie zaplanowanej przebudowy.

Zmodernizowany budynek będzie wyposażony w instalację fotowoltaiczną oraz pompę ciepła, zmniejszając w ten sposób zapotrzebowanie na energię. Przewidywany termin zakończenia inwestycji wyznaczono na drugi kwartał 2022 roku.

Nazwa zadania:
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ NA MIESZKANIA CHRONIONE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SĘKOWA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ  NA DZ. NR 169 W OWCZARACH, W GMINIE SĘKOWA