Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Planowe kontrole palenisk

17 listopada 2021 Autor: admin

W związku z trwającym sezonem grzewczym w najbliższych tygodniach pracownicy Urzędu Gminy Sękowa przeprowadzą planowe kontrole palenisk w gospodarstwach domowych w zakresie przestrzegania tzw. Uchwały antysmogowej Województwa Małopolskiego. Prowadzenie kontroli jest obowiązkiem gmin wynikającym z zapisów Programu Ochrony Powietrza.

Pracownicy Urzędu Gminy będą posiadać imienne upoważnienie Wójta Gminy Sękowa do wejścia na teren nieruchomości i przeprowadzenia kontroli. Kontrole będą połączone z akcją informacyjną dotyczącą możliwości ubiegania się o dofinansowanie do wymiany źródła ciepła w ramach Programu Czyste Powietrze i innych oraz konieczności inwentaryzacji źródeł ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Kontrolowane nieruchomości zostaną wybrane w drodze losowania.

 

Co będziemy kontrolować?

–  Rodzaj, klasę i ilość zainstalowanych źródeł ciepła

– Rodzaj stosowanego paliwa – wraz ze sprawdzeniem posiadania świadectwa jakości zakupionego opału oraz sprawdzenie wilgotności drewna

– Pomieszczenie kotłowni pod kątem możliwości spalania odpadów. W przypadku uzasadnionych podejrzeń mogą zostać pobrane próbki popiołu do badań laboratoryjnych.

 

Więcej informacji dotyczących uchwały antysmogowej:

https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/