Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Place zabaw

24 lutego 2015 Autor: admin

W ramach projektu „Polepszenie warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Sękowa” powstały dwa place zabaw dostosowana do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich. Przedmiotem projektu był także zakup dodatkowego wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w Męcinie Wielkiej i oddziału przedszkolnego w Siarach. Dzięki projektowi dzieci będą korzystać z pomocy naukowych które wpłyną na wyrównanie szans rozwojowych. Całkowita wartość projektu wyniosła 174500 PLN

loge NSSP