Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Pieniądze na przygotowanie strategii ZIT

28 czerwca 2022 Autor: admin

W poniedziałek 27 czerwca uroczyście podpisano i przekazano umowy na opracowanie i przygotowanie strategii dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2021-2027. Stowarzyszenie Gorlicki Obszar Funkcjonalny (GOF), w skład którego wchodzą: Miasto Gorlice, Gmina Gorlice i Gmina Sękowa – otrzymało dofinansowanie w wysokości blisko 164 tys. zł. Gwarancje dofinansowania odebrali z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego przedstawiciele Stowarzyszenia: Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, Wójt Gminy Gorlice Jan Przybylski oraz Sekretarz Gminy Sękowa Michał Diduch.

Dofinansowanie będzie przeznaczone na przygotowanie i opracowanie przez stowarzyszenia strategii terytorialnych (Planów Działań ZIT). Dokumenty te określą najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w perspektywie finansowej 2021-2027 przez podmioty z terenu jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład danego Stowarzyszenia ZIT