Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn. ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W SĘKOWEJ W RAMACH PROJEKTU PN. „PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH POPRZEZ STWORZENIE CENTRUM SPOŁECZNO-EDUKACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI SĘKOWA” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

26 lipca 2021 Autor: Admnistrator

Szczegóły i dokumenty postępowania są dostępne na stronie Bazy Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61116