Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 45

1 sierpnia 2018 Autor: admin

WOJEWODZTWO MAŁOPOLSKIE

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE NR 45 o godz. 07:24 dnia 01.08.2018

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/2
Obszar powiaty: limanowski, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski, tatrzański
Ważność (cz. urz.) od godz. 13:30 dnia 01.08.2018 do godz. 21:30 dnia 01.08.2018
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 90%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie także gradu. Suma opadów  miejscami od 25 mm do 40 mm,                   a porywy wiatru do 70 km/h.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 małopolskie       (6 powiatów) od 13:30/01.08 do 21:30/01.08.2018 deszcz 40 mm, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: limanowski, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański.
RSO Woj. małopolskie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar powiaty: gorlicki, myślenicki, oświęcimski, wadowicki
Ważność (cz. urz.) od godz. 12:30 dnia 01.08.2018 do godz. 21:30 dnia 01.08.2018
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie także gradu. Suma opadów miejscami od 20 mm do 30 mm, a porywy wiatru do 70 km/h.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 małopolskie                       (4 powiaty) od 12:30/01.08 do 21:30/01.08.2018 deszcz 30 mm, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: gorlicki, myślenicki, oświęcimski                        i wadowicki.
RSO Woj. małopolskie (4 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem
Dyżurny synoptyk Iwona Lelątko
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie  w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Tel.:   (18) 354 87 55,

fax.:  (18) 354 87 56,

czk@powiatgorlicki.pl

po godz. pracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach

tel. 18 354 93 10

fax. 18 354 93 11

e-mail:pskgorlice@straz.krakow.pl