Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35

29 marca 2018 Autor: admin

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Opady marznące/1
Obszar województwo małopolskie – subregion południowy
Ważność (cz. urz.) od godz. 03:00 dnia 29.03.2018 do godz. 08:30 dnia 29.03.2018
Przebieg Prognozuje się wystąpienie nad ranem w rejonach podgórskich słabych opadów marznącego deszczu lub deszczu ze śniegiem, powodujących gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk Alina Jasek-Kamińska
Godzina i data wydania godz. 13:04 dnia 28.03.2018
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNACE OPADY/1 malopolskie.poludniowy od 03:00/29.03 do 08:30/29.03.2018 marznace opady, drogi sliskie
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

 

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Tel.:   (18) 354 87 55,

fax.:  (18) 354 87 56,

czk@powiatgorlicki.pl

po godz. pracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach

tel. 18 354 93 10

fax. 18 354 93 11

e-mail:pskgorlice@straz.krakow.pl