Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 26

24 stycznia 2019 Autor: admin

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 26

Zjawisko/stopień zagrożenia Silny mróz/1
Obszar Powiaty: gorlicki(13), nowosądecki(15), nowotarski(17), Nowy Sącz(12), suski(13), tatrzański(14)
Ważność od godz. 09:30 dnia 22.01.2019 do godz. 10:30 dnia 23.01.2019
Prawdopodobieństwo 85,00%
Przebieg Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -22°C do -18°C. Temperatura maksymalna w dzień lokalnie od -14°C do -10°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MRÓZ/1 małopolskie (6 powiatów) od 90:30/22.01 do 10:30/23.01.2019 temp. min -22 st, temp. maks. -10 st, wiatr 15 km/h.  Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański.
RSO Woj. małopolskie (6 powiat), IMGW-BIP wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mrozach.
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Krzysztof Jania
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

 

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych
na podległym Wam terenie.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Tel.:   (18) 354 87 55,

fax.:  (18) 354 87 56,

czk@powiatgorlicki.pl

po godz. pracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach

tel. 18 354 93 10

fax. 18 354 93 11

e-mail:pskgorlice@straz.krakow.pl