Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 17

5 lutego 2018 Autor: admin

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 17

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny mróz/1
Obszar województwo małopolskie – subregion południowy
Ważność (cz. urz.) od godz. 21:00 dnia 05.02.2018 do godz. 08:00 dnia 06.02.2018
Przebieg Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -15°C do -12°C,                        lokalnie spadek temperatury do -17°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 15 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 90%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk Alina Jasek-Kamińska
Godzina i data wydania godz. 11:43 dnia 05.02.2018
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MROZ/1 malopolskie.poludniowy od 21:00/05.02 do 08:00/06.02.2018 temp.min -17 st., wiatr 15 km/h
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych
na podległym Wam terenie.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Tel.:   (18) 354 87 55,

fax.:  (18) 354 87 56,

czk@powiatgorlicki.pl

po godz. pracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach

tel. 18 354 93 10

fax. 18 354 93 11

e-mail:pskgorlice@straz.krakow.pl