Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 108

21 grudnia 2018 Autor: admin

K.5520.1.106.2018

                                                                                   wg rozdzielnika

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 108

Zjawisko/stopień zagrożenia Opady marznące/1
Obszar Powiaty: gorlicki(61), limanowski(59), nowosądecki(66), nowotarski(72), Nowy Sącz(62), suski(59), tatrzański(68)
Ważność od godz. 20:00 dnia 21.12.2018 do godz. 01:00 dnia 22.12.2018
Prawdopodobieństwo 80,00%
Przebieg Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu  oraz mżawki powodujących gołoledź.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNACE OPADY/1 małopolskie (7 powiatów) od 20:00/21.12 do 01:00/22.12.2018 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski,nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański
RSO Woj. małopolskie (7 powiat), IMGW-BIP wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących
Uwagi Brak.
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar Powiaty: gorlicki(60), limanowski(58), nowosądecki(65), nowotarski(71), Nowy Sącz(61), suski(58), tatrzański(67)
Ważność od godz. 20:00 dnia 21.12.2018 do godz. 06:00 dnia 22.12.2018
Prawdopodobieństwo 90,00%
Przebieg Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prętkości od 30 km/h do 40 km/h w porywach miejscmi do 75 km/h z południowego zachodu lub południa.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 małopolskie (7 powiatów) od 20:00/21.12 do 06:00/22.12.2018 pretkość do 40 km/, porywy do 75 km/h, SW i S. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski,nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański
RSO Woj. małopolskie (7 powiat), IMGW-BIP wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Tomasz Konopik
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

w związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych
na podległym Wam terenie.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Tel.:   (18) 354 87 55,

fax.:  (18) 354 87 56,

czk@powiatgorlicki.pl

po godz. pracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach

tel. 18 354 93 10

fax. 18 354 93 11

e-mail:pskgorlice@straz.krakow.pl