Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Ostrzeżenia meteorologiczne

29 czerwca 2020 Autor: admin

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 153

Zjawisko/stopień zagrożenia Silny deszcz z burzami/2 ZMIANA
Obszar powiaty: bocheński(61), brzeski(61), chrzanowski(59), dąbrowski(62),gorlicki(92), krakowski(60), Kraków(59), limanowski(77), miechowski(59),  myślenicki(71), nowosądecki(93), nowotarski(95), Nowy Sącz(79), olkuski(59), oświęcimski(59),proszowicki(60),  suski(91), tarnowski(64), Tarnów(62), tatrzański(88), wadowicki(66), wielicki(62)
Ważność  od godz. 12:00 dnia 29.06.2020 do godz. 22:00 dnia 29.06.2020
Prawdopodobieństwo 80,00%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym a w czasie burz nawalnym. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 40 mm do 60 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywani wiatru do 110 km/h, miejscami grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 małopolskie (wszystkie powiaty) od 12:00/29.06 do 22:00/29.06.2020 deszcz 60 mm, porywy 110 km/h; grad. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty
RSO Woj. małopolskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem.
Uwagi Zmiana dotyczy przebiegu zjawiska. Z uwagi na dynamiczną sytuację meteorologiczną  ostrzeżenie może być aktualizowane.
Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Michał Solarz

 

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 


INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:50
z dnia 29.06.2020 r.

Nazwa biura BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków
Zjawisko/stopień zagrożenia wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2
Obszar Mała Wisła, zlewnie Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz w zlewni Dunaju w granicach państwa (małopolskie)
Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 29.06.2020 do godz. 06:00 dnia 30.06.2020
Przebieg Prognozowane silne opady deszczu będą powodować szybki wzrost poziomu wody lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, możliwe są przekroczenia stanów alarmowych. Na Małej Wiśle w Jawiszowicach, na skutek spływu wód opadowych ze śląska prognozowane jest ponowne przekroczenie stanu alarmowego.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80,00%
Uwagi W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie. W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.
Dyżurny synoptyk Przemysław Plewa
Godzina i data wydania 29.06.2020 – godz. 08:03
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2/obszar : mała Wisła- zlewnia Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły od godz. 12:00 dnia 29.06.2020 do godz. 06:00 dnia 30.06.2020
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłączniew formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.