Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rok 2019

27 listopada 2018 Autor: admin