Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Ogłoszenie dot. dofinansowania do kotłów

4 lipca 2018 Autor: admin

Wójt Gminy Sękowa informuje, że w dalszym ciągu istnieje możliwość składania wniosków na wymianę starych kotłów, pieców i urządzeń grzewczych. O uczestnictwie w programie decydować będzie data złożenia ankiety. W celu uzyskania szczegółów osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Sękowa pok. 6A.

Wójt Gminy Sękowa