Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Odbiór kart gwarancyjnych

25 kwietnia 2022 Autor: admin

Wójt Gminy Sękowa zaprasza wszystkich mieszkańców, którzy w roku 2020 i 2021 otrzymali dofinansowanie na montaż paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła do c.w.u. i kotłów na biomasę o odebranie w Urzędzie Gminy Sękowa (pokój 6A) kart gwarancyjnych ww. instalacji.